PHÊ DUYỆT CỦA CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Ngày Số công văn Đối tác Tệp đính kèm
 14/3/2018  35/2018/QLLĐNN-HQTACP  DOGEON SHIPPING CO., LTD.
 14/3/2018  447/QLLĐNN-NBCAĐNA COLUMBIA SHIPMANAGEMENT LIMITED
23/1/2019  2/2019/ĐLAN-PTL ALPHA NAVIGATION
 28/2/2019 17/2019/QLLĐNN-HQTACP DIAMOND SM CO., LTD.
 16/10/2019 324/2019/QLLĐNN-HQTACP  HANARO SHIPPING CO., LTD.
 30/10/2019 34640/2019/QLLĐNN-ĐLAM  COLUMBIA SHIPMANAGEMENT LIMITED
01/04/2020 8605/2020/QLLĐNN-ĐLAM  REEDEREI NORD GMBH
 14/5/2020  201/2020/QLLĐNN-HQTACP DOGEON SHIPPING CO., LTD.
05/08/2020 12973/2020/QLLĐNN-ĐLAM ISKENDERUN SHIPMANAGEMENT
03/09/2020  383/2020/QLLĐNN-HQTACP MIDEAST SHIP MANAGEMENT LTD DMCC
04/12/2020 23271/2020/QLLĐNNN-ĐLAM MARLOW NAVIGATION NETHERLANDS B.V.
 19/05/2021  2030/2021/NBĐNA-PTL  SINGHAI MARINE SERVICES (S) PTE.LTD.
 12/10/2021 18116/2021/QLLĐNN-ĐLAM TAMAR SHIP MANAGEMENT LIMITED