Đối với thuyền viên

TMM là điểm đến cho mọi chức danh làm việc trên các đội tàu; không ngừng đào tạo và tái đào tạo Thuyền viên.

Đối với chủ tàu

TMM cam kiết đem đến dịch vụ tốt nhất trong việc tuyển dụng, đào tạo và cung ứng thuyền viên

Đào tạo nhân lực

Nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng, Công ty luôn hướng tới các bạn sinh viên có niềm đam mê và khả năng để làm việc trong môi trường biển.

SỨ MỆNH TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

TMM nỗ lực để trở thành lựa chọn đầu tiên của khách hàng trong lĩnh vực cung ứng thuyền viên và đại lý tàu biển thông qua chất lượng dịch vụ tốt nhất, hợp tác ổn định lâu dài và đội ngũ nhân viên tận tâm yêu nghề.

TẦM NHÌN 

Xây dựng đội ngũ Thuyền viên Việt Nam chuyên nghiệp tham gia sâu rộng đội tàu vận tải biển thế giới.

GIÁ TRỊ  CỐT LÕI 

Chuyên nghiệp trong mọi công việc, mọi tình huống, mọi ứng xử.
Trách nhiệm với những gì đã cam kết.
Tin cậy được lan tỏa đến toàn thể đội ngũ lao động của doanh nghiệp.
Trung thực với chính mình. Trung thực với công việc. Trung thực với đối tác, khách hàng.

MINH BẠCH VÀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Tài chính minh bạch, nền tảng nguồn lực vững chắc, công bằng và nhất quán trong việc áp dụng những chính sách đã đề ra. Trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

PHƯƠNG CHÂM CỦA TMM

Đối tác bền vững – Tin cậy phát triển – Chất lượng hiệu quả.

246

Số lượng thành viên

24

Số lượng đối tác

3684

Số lượng khách hàng

97%

Khách hàng hài lòng