Lưu trữ của tác giả: admin

Tư vấn du học, đào tạo và giới thiệu việc làm tại Châu Âu

Hợp tác với Học viện UHI (United Hospitality Institute), một thành viên của Tập đoàn CSM trong việc tư vấn du học, đào tạo và giới thiệu, cung ứng lao động làm việc trên du thuyền, nhà hàng khách sạn tại Châu Âu. Được chọn đào tạo tại các trung tâm sau đây của UHI…