Nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực có chuyên môn, TMM thường xuyên có buổi phóng vấn việc làm giúp những người có năng lực có thể phát huy được sở trường của mình trong công việc.